یکی از چالش‌های اساسی گردشگران، عدم آگاهی آنها از نحوه انتخاب و قوانین و ضوابط مقصد می‌باشد. ضمن آنکه بسیاری از گردشگران درباره چگونگی سفر، جزئیات آن و حتی روند اخذ ویزا هیچگونه اطلاعاتی ندارند. از این رو ما به معرفی گردشگری و جاذبه‌های توریستی بین‌المللی و جزئیات آن می‌پردازیم و هدفمان، تسهیل روند و آگاهی بخشی به گردشگران می‌باشد.

دسته‌بندی ها
نوع حضور