یکی از خدماتی که توسط ما ارائه می‌شود، معرفی مهمترین و بهترین مقاصد گردشگری سلامت در کل دنیاست. کافی است متقاضی، مقصد درمان خود را مشخص نماید تا سایر خدمات توسط نیروهای ما در کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین میزان هزینه به وی ارائه شوند. ضمن آنکه در طول سفر نیز قادر خواهید بود از جاذبه‌های گردشگری مقصد لذت ببرید.

دسته‌بندی ها
نوع حضور
Hospital zurikh

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Rämistrasse 100, 8091 Zürich, Switzerland

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3500 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 05:00-07:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Alfred Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 55 Commercial Rd, Melbourne VIC 3004, Australia

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital Addenbrooke

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Hills Rd, Cambridge CB2 0QQ, United Kingdom

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 500 EURO

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Barnes-Jewish Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Barnes Jewish Hospital Plaza, St. Louis, MO 63110, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3200 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Brigham and Women's Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Fulham Rd, Chelsea, London SW10 9NH, United Kingdom

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3500 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات AM 10:00 - 05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Chelsea and Westminster Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 369 Fulham Rd, Chelsea, London SW10 9NH, United Kingdom

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3500 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital Ajou

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 164 Woldeukeom-ro, Woncheon-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3200 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 pm

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital Tokyo

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 7 Chome-3-1 Hongo, Bunkyo City, Tokyo 113-8655

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3200 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 05:00-07:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Royal Jubilee Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 1952 Bay St, Victoria, BC V8R 1J8, Canada

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3700 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 02:00-04:00 pm

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


بیمارستان سلطنتی سالفورد

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Stott Ln, Salford M6 8HD, United Kingdom

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 02:00-04:00 pm

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Pelgerin Group Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Rue de la Pelouse de Douet, 33000 Bordeaux, France

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3800 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Clinic pastour toluz

دسته بندی 30 بیمارستان

محل تولوز، فرانسه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3900 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 05:00-07:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


University of Michigan Hospitals

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 1500 E Medical Center Dr, Ann Arbor, MI 48109, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 05:00-07:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital gay

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Great Maze Pond, London SE1 9RT, United Kingdom

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3800 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 05:00-07:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital UCSF

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Parnassus Ave, San Francisco, CA 94143, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3200 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Centre Hospitalier Lyon Sud

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 165 Chemin du Grand Revoyet, 69310 Pierre-Bénite, France

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 05:00-07:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Glasgow Royal Infirmary

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 84 Castle St, Glasgow G4 0SF, United Kingdom

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 06:00-08:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


کلینیک کلیولند

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 9500 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 06:00-08:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital Timone

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 278 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille, France

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 pm

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital Regensburg

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg, Germany

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3500 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 09:00-11:00 AM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital Hamburg-Eppendorf (UKE)

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Martinistraße 52, 20251 Hamburg, Germany

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 05:00-07:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital Frieburg

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Hugstetter Str. 55, 79106 Freiburg im Breisgau, Germany

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3800 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


The Mount Sinai Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 1468 Madison Ave, New York, NY 10029, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3900 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Texas Children's Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 6621 Fannin St, Houston, TX 77030, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3800 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


SGH Blocks

دسته بندی 30 بیمارستان

محل

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 2800 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 06:00-08:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Presbyterian Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل نیویورک

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3500 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 06:00-08:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Massachusetts General Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 55 Fruit St, Boston, MA 02114, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3200 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-08:00 pm

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Johns Hopkins Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 1800 Orleans St, Baltimore, MD 21287, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3200 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات AM 08:00 - 10:00

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Ronald Reagan UCLA Medical Center

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 757 Westwood Plaza, Los Angeles, CA 90095, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3200 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Johns Hopkins Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 1800 Orleans St, Baltimore, MD 21287, United States

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3200 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات AM 08:00 - 10:00

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital Claude-Huriez

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Rue Michel Polonowski, 59000 Lille, France

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات AM 08:00 - 10:00

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


frimen hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 6 Rue Désirée Clary, 13003 Marseille, France

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 02:00-08:00 pm

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital de la Timone

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 278 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille, France

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 02:00-05:00 pm

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Hospital henri-mondor

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 51 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94010 Créteil, France

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 01:00-05:00 pm

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


cochin hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل 27 Rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris, France

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات AM 08:00 - 02:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


CHUV Center Hospital

دسته بندی 30 بیمارستان

محل Rue du Bugnon 46، 1011 Lausanne، Switzerland

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 01:00 - 06:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Sheba tal hashomar

دسته بندی 31 درمانگاه

محل Derech Sheba 2, Ramat Gan, Israel

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 09:00-11:00 AM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Clinic Erlangen

دسته بندی 32 کلینیک

محل Maximilianspl. 2, 91054 Erlangen, Germany

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 3600 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 06:00-08:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود


Memorial Sloan-Kettering

دسته بندی 32 کلینیک

محل نیویورک

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود

هزینه 5400 USD

تاریخ EVERY DAY

مدت زمان پذیرش 1

ساعات ملاقات 03:00-05:00 PM

نوع پذیرش 17  -  بیمار با همراه

الزام دعوتنامه

تا لحظاتی دیگر بارگزاری می‌شود